ПРОТОКОЛ № 3

засідання Громадської ради при Державній митній службі України

 

Час проведення:   13  грудня   2020 року, 12:00 

Місце проведення:  режим  ZOOM -конференції

Зареєструвались від інститутів громадянського суспільства  (далі – ІГС): 

30  членів Громадської ради при  Державній митній службі України  та 2 експерти (список додається)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.     Розгляд рішень організаційних засідань Комітетів Громадської ради при Державній митній службі України.

2.     Розгляд проєктів Плану роботи Громадської ради при Державній митній службі України на 2021 рік та пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік.

3.     Затвердження складу Правління  Громадської ради при Державній митній службі України.

4.      Різне.

Кворум є.

СЛУХАЛИ:

Галину ВДОВІНУ,  яка запропонували  затвердити  проєкт порядку денного засідання.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за » – 30 ;

«проти » – 0 ;

«утрималися»  – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Порядок денний  у  запропонованій редакції.

 

 

З питання 1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

Галину ВДОВІНУ , яка повідомила, що згідно прийнятого рішення на попередньому засіданні Громадської ради при Державній митній службі України (далі – ГР при Держмитслужбі), яке відбулося 30.11.2020, у 4 Комітетах ГР при Держмитслужбі було проведено організаційні засідання, на яких обрано керівництво Комітетів та секретаріат, а також затверджено персональний склад згідно поданих заяв та плани роботи Комітетів на 2021 рік .

ВИСТУПИЛИ:

Валерій ЧОРНИЙ, Петро СТЕЦЕНКО, Ігор ШАВРОВ та Олег ПЛАТОНОВ  з інформацією щодо результатів проведення організаційних засідань Комітетів.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо затвердження рішень, прийнятих на організаційних засіданнях Комітетів

«за » – 30 ;

«проти » – 0 ;

«утрималися»  – 0

 

ВИРІШИЛИ:

1.              Затвердити рішення, прийняті на організаційних засіданнях Комітетів  щодо обраного керівництва та секретаріату, а також Плану роботи Комітету на 2021 рік:

1.1.         По Інформаційно-комунікаційному комітету по взаємодії з громадськістю, органами державної влади та митницями:

 

Голова Комітету: Ірина САРГСЯН.

Заступники голови Комітету: Ігор КОЛЯДІН та Валерій ЧОРНИЙ

Секретар: Владислав М ЯСОЄДОВ

План роботи Комітету на 2021 рік затвердити та додати його як складову до Плану роботи  Громадської ради при Державній митній службі України на 2021 рік.

 

1.2.         По Комітету з питань практичного застосування митного законодавства:

 

Голова Комітету: Петро СТЕЦЕНКО;

Заступники голови Комітету: Ілля ЗІБНИЦЬКИЙ та Віктор БЕРЕСТЕНКО;

Секретар: Ілля ЗІБНИЦЬКИЙ;

План роботи Комітету на 2021 рік затвердити та додати його як складову до Плану роботи  Громадської ради при Державній митній службі України на 2021 рік.

 

1.3.         По Комітету з аналізу та моніторингу судової практики з питань митної справи:

 

Голова Комітету: Ігор ШАВРОВ;

Заступник голови Комітету: Валерій ЛУГОВЕЦЬ;

Секретар: Євген МУРЗОВ;

План роботи Комітету на 2021 рік затвердити та додати його як складову до Плану роботи  Громадської ради при Державній митній службі України на 2021 рік.

 

1.4.         По Комітету по спрощенню процедур торгівлі та ділових електронних операцій :

 

Голова Комітету: Олег ПЛАТОНОВ;

Заступники голови Комітету: Валерій ЛУГОВЕЦЬ та Віктор БЕРЕСТЕНКО;

Секретар: Ілля ЗІБНИЦЬКИЙ;

План роботи Комітету на 2021 рік затвердити та додати його як складову до Плану роботи  Громадської ради при Державній митній службі України на 2021 рік.

 

З питання 2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

Галину ВДОВІНУ,  яка запропонувала затвердити План роботи Громадської ради при Державній митній службі України на 2021 рік та винесла до обговорення пропозиції до проєкту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік (далі – Орієнтовний план).

 

ВИСТУПИЛИ:

Сергій ТРУСОВ   запропонував у зв’язку з інформаційним перевантаженням розділити п.7 Орієнтовного плану на 2 окремих пункти, а також доповнити Орієнтовний план ще одним пунктом наступної редакції: «Організація та забезпечення роботи дискусійних майданчиків в митних органах із залученням членів Громадської ради та ВГО «Спілка ветеранів» з питань відродження інституційної пам’яті української митниці".

Ігор КОЛЯДІН  запропонував щодо Орієнтовного плану наступні зміни:

 - виключити із п.5 слова "з метою поліпшення інвестиційного клімату в Україні"; 

 - п. 8 викласти у редакції: "Проведення спільних заходів та інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію реформ та нових кроків, в прагненні створення таких умов, коли бізнесу буде економічно вигідно працювати та сплачувати передбачені законодавством платежі";

 - виключити із п.10 слова «та відродження інституційної пам’яті української митниці";

 - п. 14 викласти у редакції: "Організація та забезпечення роботи дискусійних майданчиків в митних органах з залученням членів ГР та інших представників громадянського суспільства для обговорення актуальних питань митного законодавства та оформлення".

Валерій ЧОРНИЙ  підтримав редакцію Ігоря КОЛЯДІНА п. 14 Орієнтовного плану та запропонував розширити коло учасників обговорень суб єктами ЗЕД,

Світлана ШУЛЬГА, Петро СТЕЦЕНКО  та Ірина САРГСЯН висловилися щодо доцільності пропозиції про відродження інституційної пам’яті української митниці.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо затвердження Плану роботи Громадської ради при Державній митній службі України на 2021 рік

«за» – 30;

«проти» – 0;

«утрималися» – 0

 

щодо пропозицій Сергія ТРУСОВА стосовно розділення п.7 Орієнтовного плану на 2 окремих пункти та доповнення Орієнтовного плану окремим пунктом про відродження інституційної пам’яті української митниці

«за » – 30 ;

«проти » – 0 ;

«утрималися»  – 0

 

щодо пропозиції Ігоря КОЛЯДІНА стосовно виключення із п.5 Орієнтовного плану слів "з метою поліпшення інвестиційного клімату в Україні"

«за » – 30 ;

«проти » – 0 ;

«утрималися»  – 0

 

щодо редакції Ігоря КОЛЯДІНА пункту 8 Орієнтовного плану

«за» – 1;

«проти» – 26;

«утрималися» –3

 

щодо пропозиції Ігоря КОЛЯДІНА стосовно виключення із п.10 Орієнтовного плану слів «та відродження інституційної пам’яті української митниці"

«за» – 27;

«проти» – 2;

«утрималися» – 1

 

щодо пропозиції Петра СТЕЦЕНКА стосовно виключення п.10 із Орієнтовного плану загалом

«за» – 2;

«проти» – 26;

«утрималися» – 2

 

щодо запропонованої Ігорем КОЛЯДІНИМ редакції п.14 Орієнтовного плану 

з урахуванням доповнення Валерія ЧОРНОГО

«за » – 28 ;

«проти » – 1 ;

«утрималися»  – 1

 

ВИРІШИЛИ:

1.          Затвердити План роботи Громадської ради при Державній митній службі України на 2021 рік.

2.              Проєкт Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік взяти за основу з урахуванням наданих прозицій:

2.1.         Пункт 7 проєкту Орієнтовного плану розділити на два окремих пункти (відповідно п.7 та п.17 Орієнтовного плану).

2.2.         Орієнтовний план доповнити пунктом 19 « Організація та забезпечення роботи дискусійних майданчиків в митних органах із залученням членів Громадської ради та  ВГО «Спілка ветеранів» з питань відродження інституційної пам’яті української митниці».

2.3.         Виключити із пункту 5 слова "з метою поліпшення інвестиційного клімату в Україні".

2.4.         Пункт 8 залишити у редакції проєкту Орієнтовного плану.

2.5.         Виключити із пункту 10 слова «та відродження інституційної пам’яті української митниці".

2.6.         Пункт 14 викласти у наступній редакції: « Організація та забезпечення роботи дискусійних майданчиків в митних органах із залученням членів ГР при Держмитслужбі, суб’єктів ЗЕД та інших представників громадянського суспільства для обговорення актуальних питань митного законодавства та оформлення».

3.              Направити  пропозиції до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік до Держмитслужби.

Відповідальні :                                                                                    Галина ВДОВІНА

Термін виконання                                                                                            13.12.2020

 

4.              Направити  План роботи Громадської ради при Державній митній службі України на 2021 рік до Держмитслужби.

Відповідальні :                                                                                     Галина ВДОВІНА

Термін виконання                                                                                            21.12.2020

 

 

З питання 3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

Галину ВДОВІНУ , яка запропонувала з метою оптимізації роботи Правління Громадської ради при Державній митній службі України (далі – Правління ГР при Держмитслужбі) та оперативного прийняття рішень визначити його склад у кількості 7 осіб: голова ГР, заступник голови ГР, голови Комітетів та секретар ГР.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо створення Правління ГР при Держмитслужбі у складі 7 чоловік

«за » – 30 ;

«проти » – 0 ;

«утрималися»  – 0

 

ВИРІШИЛИ:

Створити Правління ГР у складі семи  осіб: голова ГР, заступник голови ГР, голови Комітетів та секретар ГР.

 

 

 

 

Головуюча                                                                                Галина ВДОВІНА

 

Секретар                                                                              Владислав  М'ЯСОЄДОВ

 

 

Додаток 

до протоколу засідання 

ГР при Держмитслужбі 

13.12.2020 № 3

 

Список присутніх 

на засіданні Громадської ради при Держмитслужбі

 

Члени ГР при Держмитслужбі:

1.     Артеменко  Максим Юрійович           

2.     Берестенко  Віктор Вікторович              

3.     Богомолов  Андрій Юрійович  - за довіреністю Вдовіній Г.В.       

4.     Бутін  Андрій Олександрович

5.     Вдовіна  Галина Володимирівна       

6.     Грищишин  Людмила Михайлівна  - за довіреністю Велещуку Р.П.    

7.     Зібницький  Ілля Дмитрович   

8.     Колихалова  Ольга Олександрівна

9.     Колядін Ігор Васильович        

10. Кривак  Іван Васильович    

11. Крилач Олена Миколаївна       

12. Луговець Валерій Анатолійович 

13. Микитин Олег Зеновійович

14. Мурзов Євген Андрійович       

15. М'ясоєдов Владислав Вячеславович    

16. Овадчук Павло Павлович   

17. Пероганич Юрій Йосипович          

18. Платонов Олег Ісаакович               

19. Повразюк Руслан Валерійович 

20. Саргсян Ірина Леонідівна        

21. Систренський Юрій Володимирович 

22. Стеценко Петро Іванович           

23. Тищенко Анна Олексіївна        

24. Трусов Сергій Іванович       

25. Фролов Володимир Олександрович 

26. Хмельницький Леонід Давидович    

27. Черкач Вікторія Богданівна         

28. Чорний Валерій Іванович            

29. Шавров Ігор Ігоревич           

30. Шульга Світлана Василівна           

 

Експерти ГР при Держмитслужбі:

Ляденко Ірина Григорівна

Губарєв Валерій Ілліріонович

 

                                                                       

     Секретар                                                                         Владислав  М'ЯСОЄДОВ