Довідкова таблиця щодо оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму

МКУ – Митний  кодекс України від 13 березня 2012 року  № 4495-VI зі змінами та доповненнями 
ПКУ – Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями  
ПДВ – податок на додану вартістьМИТНИЙ СКЛАД  це митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ст. 121 МКУ) 

Мито

Ввізне мито не сплачується згідно з п. 1 частини першої ст. 284 МКУ та частини дев’ятої ст. 286 МКУ застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 20 МКУ.  
Вивізне мито не сплачується відповідно до  ст. 121 МКУ. 

Акцизний податок

Вивізне мито не сплачується відповідно до  ст. 121 МКУ. 

Податок на додану вартість

Згідно з п.  206.9  ст.  206  ПКУ не сплачується за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 20 МКУ.  

ВІЛЬНА МИТНА ЗОНА  це митний режим, відповідно до якого іноземні товари ввозяться на територію вільної митної зони та вивозяться з цієї території за межі митної території України із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а українські товари ввозяться на територію вільної митної зони із оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання  (ст. 130 МКУ)

Мито

Ввізне мито відповідно до частини другої ст . 132,  п. 1) частини першої ст. 284  та   частини десятої    ст.   286    МКУ не сплачується з іноземних товарів, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 21 МКУ.                      

Вивізне мито відповідно до частини першої ст.  132  МКУ з українських товарів сплачується за ставками як при експорті товарів. 

Акцизний податок

Не сплачується з товарів, що ввозяться з-за меж митної території України відповідно до 
п.п.  213.3.3  п.  213.3  ст. 213 ПКУ.  

Не сплачується з товарів, що вивозяться з митної території на територію вільної митної зони відповідно до  п.п.  213.2.1  п.  213.2  ст. 213 ПКУ.  Податок на додану вартість

Не сплачується з товарів, що ввозяться з-за меж митної території України на територію вільної митної зони  відповідно до п.п.  206.10.2
п.  206.10   ст.  206  ПКУ за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 21 МКУ.   

Не сплачується з товарів, що вивозяться з митної території України на територію вільної митної зони відповідно до п.п.  206.10.1  п.  206.10  ст.  206  ПКУ.  

БЕЗМИТНА ТОРГІВЛЯ  це митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для вільного обігу на митній території України, знаходяться та реалізуються для вивезення за межі митної території України під митним контролем у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення, та на повітряних, водних або залізничних транспортних засобах комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, з умовним звільненням від оподаткування митними платежами, установленими на імпорт та експорт таких товарів, та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі видів контролю, зазначених у частині першій ст. 319 МКУ   (ст. 140 МКУ)

Мито

Ввізне мито відповідно до частини третьої ст.  141  та  частини одинадцятої  ст.  286  МКУ не сплачується з іноземних товарів при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 22 МКУ. 

Вивізне мито відповідно до частини четвертої ст.   141  МКУ з українських товарів нараховується та сплачується за ставками як при експорті товарів.

Акцизний податок

Не сплачується з товарів, що ввозяться з-за меж митної території України в магазин безмитної торгівлі відповідно до п.п.  213.3.3   
п.  213.3  ст. 213 ПКУ.  

Не сплачується з товарів, що вивозяться з митної території України в магазин безмитної торгівлі відповідно до  п.п.  213.2.1  п.  213.2 
ст. 213 ПКУ.  

Податок на додану вартість

Не сплачується з товарів, що ввозяться з-за меж митної території України в магазин безмитної торгівлі відповідно до п.п.  206.11.
п. 206.11  ст.  206  ПКУ за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 22 МКУ. 

Не сплачується з товарів, що вивозяться з митної території
України в магазин безмитної торгівлі відповідно до  п.п.  206.11.2  п.  206.11  ст.  206  ПКУ.

ПЕРЕРОБКА НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ  це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки  (ст. 147 МКУ)

Мито

Ввізне мито не сплачується відповідно до п. 1) частини першої ст.  284  та  частини дванадцятої  ст.  286  МКУ при дотриманні вимог та обмежень, встановлених 
главою 23 МКУ. 

Акцизний податок

Не сплачується відповідно до п.п.  213.3.3 п.  213.3  ст. 213 ПКУ.  


Податок на додану вартість

Не сплачується відповідно до п.  206.12  ст.  206  ПКУ за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 23МКУ. 

**Мито

Відповідно до ст.  168  та  частини тринадцятої  ст.  286  МКУ до продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, зазначених у частині другій ст.  168  МКУ, що в межах визначеного строку повертаються в Україну, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом. 

Відповідно до ст.  168  та  частини тринадцятої  ст.  286  МКУ до продуктів переробки (крім зазначених у частині другій ст. 168 МКУ) застосовується часткове звільнення від оподаткування ввізним митом, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою ввізного мита, нарахованого на продукти переробки, та сумою ввізного мита, яка  підлягала б сплаті в разі імпорту відповідних товарів, що були вивезені за межі митної території України для переробки. 


**Акцизний податок

Нараховується та сплачується відповідно до п.п.  213.1.3  п.  213.1 та п.п.  213.3.3  п.  213.3 
ст. 213 ПКУ з товарів та за ставками, визначеними у ст.  215 ПКУ.  **Податок на додану вартість

Згідно з п.п.  206.2.2  п.  206.2
ст.  206  ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ товари, що були поміщені в митний режим переробки за межами митної території України та в межах визначеного МКУ строку повертаються на митну територію України:

- у тому самому стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України з дотриманням умов, встановлених МКУ;

- у відремонтованому вигляді, якщо ремонт проведене в рамках гарантійних зобов язань. 

Згідно з п.п.  206.2.3  п.  206.2
ст.  206  ПКУ  часткове звільнення від оподаткування ПДВ застосовується до операцій із ввезення товарів, що були поміщені у митний режим переробки за межами митної території України (крім зазначених у п.п.  206.2.2  п.  206.2  ст.  206  ПКУ) та в межах визначеного МКУ строку повертаються на митну територію України.         Сплаті підлягає позитивна різниця між сумами ПДВ, розрахованими виходячи із бази оподаткування продуктів переробки та бази оподаткування товарів, вивезених за межі митної території України для переробки, визначеними за правилами, встановленими п.  190.1  ст.  190  ПКУ. 

** Повернення товарів після поміщення у митний режим переробки за межами митної території 


ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ  це митний режим, відповідно до якого іноземні товари під митним контролем знищуються або приводяться у стан, який виключає можливість їх використання, з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, установленими на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ст. 175 МКУ)

Мито

Ввізне мито відповідно до п. 1) частини першої ст.  284  та  частини чотирнадцятої 
ст.  286  МКУ не сплачується при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 25 МКУ.  

Акцизний податок

Не сплачується відповідно до п.п.  213.3.3  п.  213.3  ст. 213 ПКУ. 

Податок на додану вартість

Не сплачується відповідно до п.  206.14   ст.  206  ПКУ. 

ВІДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ  це митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь  (ст. 183 МКУ)

Мито

Ввізне мито згідно з п. 4 частини першої ст.  282,  п. 1 частини першої ст.  283  та  частиною п’ятнадцятою ст.  286  МКУ не сплачується при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 26 МКУ.  

Акцизний податок

Не сплачується відповідно до п.п.  213.3.3  п.  213.3  ст. 213 ПКУ. 

Податок на додану вартість

Не сплачується згідно з п.  206.15
 ст.  206  ПКУ.