Інформація для Подорожуючих

В'їзд в Україну

Згідно з частиною третьою статті 197 Митного кодексу України (далі – Кодекс) обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Національним банком України.

З 07.02.2019 введено в дію Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції», яким встановлено: 

 • валютні цінності – національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали (пункт 4 частини першої статті 1);

 • термін «банківські метали» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (частина друга статті 1);

 • транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (частина перша статті 8).

Положенням про транскордонне переміщення валютних цінностей  , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 3, встановлено, зокрема:

 •  фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

 • фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450.

Абзацом шостим пункту 8 Положення про митні декларації, затвердженого вказаною постановою, встановлено, що декларація транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей (далі –   Декларація транскордонного переміщення  )   використовується   в таких випадках:

 • для декларування транскордонного переміщення фізичними особами валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро;

 • для письмового декларування фізичними особами платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів, чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, встановлену Кодексом для письмового декларування товарів, що переміщуються громадянами.

  Форму бланка   Декларації транскордонного переміщення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей» (далі – Постанова № 203).

Пунктом 2 Постанови № 203 установлено, що бланки Декларації транскордонного переміщення можуть, у тому числі, виготовлятися фізичними особами шляхом роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки або їх копіювання на папері формату А4 (210 х 296 міліметрів) за формою, затвердженою цією постановою.

 Згідно з   порядком заповнення Декларації   транскордонного переміщення, зазначеним на зворотному боці бланка декларації, разом із заповненою декларацією для митного контролю та митного оформлення товарів громадянином або уповноваженою особою   подаються такі документи  :

 • документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи;

 • документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку, визначені у пункті 18 постанови Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5 «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», згідно з яким, фізичні особи – резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро, на підставі документів, що підтверджують:

 • зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро;

 • придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами – резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

Додаткові матеріали:

Особисті речі  – товари, нові і такі, що були у вжитку, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб фізичної особи, які відповідають меті перебування зазначеної особи відповідно в Україні або за кордоном, переміщуються через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі і не призначені для підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам.

Особисті речі , що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України  у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі , підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або, за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів, письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання, проведення заходів офіційного контролю, а також від подання документів та/або відомостей, що підтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

У міжнародних поштових та експрес-відправленнях особисті речі  переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у порядку та на умовах, встановлених для переміщення (пересилання) товарів.

Особистими речами вважаються:

 • товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;

 • одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

 • особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;

 • індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

 • один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;

 • один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кількістю діапозитивів та/або кіноплівок;

 • бінокль;

 • переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;

 • один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;

 • один переносний радіоприймач;

 • стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;

 • один переносний телевізор;

 • переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не більше трьох штук;

 • одна переносна друкарська машина;

 • калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;

 • індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;

 • звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей – у кількості не більше однієї штуки;

 • одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи – у кількості не більше однієї штуки;

 • лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;

 • годинники у кількості не більше двох штук;

 • 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;

 • спортивне спорядження – велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;

 • спеціальне дитяче харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію або інше захворювання, що потребує спеціального харчування, яке не виробляється (не реалізується) в Україні, що переміщується (пересилається) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;

 • інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких визначаються законами України.

(Статті 4, 369-370 Митного Кодексу України)

  ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

 1. Двоканальна система – це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один з двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України.

 2. Канал, позначений символами зеленого кольору (“зелений коридор”), призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

 3. Канал, позначений символами червоного кольору (“червоний коридор”), призначений для всіх інших громадян.

 4. Громадянин самостійно обирає відповідний канал (“зелений коридор” або “червоний коридор”) для проходження митного контролю за двоканальною системою.

 5. Обрання “зеленого коридору” вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.

 6. Громадяни, які проходять (проїжджають) через “зелений коридор”, звільняються від подання письмової митної декларації.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОДАННЯ ПИСЬМОВОЇ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ НЕ ОЗНАЧАЄ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ.

(Застосування двоканальної системи регулюється статтею 366 Митного кодексу України)

 • особисті речі: два мобільних телефони, одна відеокамера, один фотоапарат, два переносних персональних комп’ютера; спортивне спорядження; особисті прикраси, які були у користуванні; одяг, взуття, призначені виключно для власного користування; 500 мл туалетної води або 100 мл парфумів, інші речі для особистого користування;

 • товари, загальна вартість яких не перевищує 1000 євро для авіаційних та 500 євро/50 кг для інших пунктів пропуску;

 • готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка не перевищує 10 тис євро;

 • алкогольні напої: горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі та ін.) у кількості 1 л, вино – 2 л, пиво – 5 л.;

 • тютюнові вироби – 200 цигарок або 50 сигар чи 250 гр. тютюну, або 250 гр. цих виробів;

 • продукти харчування для власного споживання на суму, яка не перевищує 200 євро:

  • в упаковці виробника (призначені для роздрібної торгівлі) – одна упаковка або загальною масою не більше ніж 2 кг кожного найменування;

  • без упаковки – до 2 кг кожного найменування;

  • неподільний продукт готовий до безпосереднього споживання – 1 шт. кожного найменування;

 • лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу (крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини) або що не перевищує зазначену в рецепті (наявному в особи), виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та\або закладу охорони здоров’я.

Виїзд з України

Згідно з частиною третьою статті 197 Митного кодексу України (далі – Кодекс) обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Національним банком України.

З 07.02.2019 введено в дію Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції», яким встановлено: валютні цінності – національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали (пункт 4 частини першої статті 1);

термін «банківські метали» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (частина друга статті 1);

транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (частина перша статті 8).

Положенням про транскордонне переміщення валютних цінностей  , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 3, встановлено, зокрема:

 • фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

 • фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450.

Абзацом шостим пункту 8 Положення про митні декларації, затвердженого вказаною постановою, встановлено, що декларація транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей (далі –   Декларація транскордонного переміщення  )   використовується   в таких випадках:

 • для декларування транскордонного переміщення фізичними особами валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро;

 • для письмового декларування фізичними особами платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів, чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, встановлену Кодексом для письмового декларування товарів, що переміщуються громадянами.

   Форму бланка   Декларації транскордонного переміщення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей» (далі – Постанова № 203).

Пунктом 2 Постанови № 203 установлено, що бланки Декларації транскордонного переміщення можуть, у тому числі, виготовлятися фізичними особами шляхом роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки або їх копіювання на папері формату А4 (210 х 296 міліметрів) за формою, затвердженою цією постановою.

Згідно з   порядком заповнення Декларації   транскордонного переміщення, зазначеним на зворотному боці бланка декларації, разом із заповненою декларацією для митного контролю та митного оформлення товарів громадянином або уповноваженою особою   подаються такі документи  :

 • документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи;

 • документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку, визначені у пункті 18 постанови Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5 «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», згідно з яким, фізичні особи – резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро, на підставі документів, що підтверджують:

 • зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро;

 • придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами – резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

Додаткові матеріали

Особисті речі   – товари, нові і такі, що були у вжитку, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб фізичної особи, які відповідають меті перебування зазначеної особи відповідно в Україні або за кордоном, переміщуються через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі і не призначені для підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам.

Особисті речі  , що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України   у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі  , підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або, за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів, письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання, проведення заходів офіційного контролю, а також від подання документів та/або відомостей, що підтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

У міжнародних поштових та експрес-відправленнях особисті речі   переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у порядку та на умовах, встановлених для переміщення (пересилання) товарів.

Особистими речами вважаються:

 • товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;

 • одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

 • особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;

 • індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

 • один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;

 • один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кількістю діапозитивів та/або кіноплівок;

 • бінокль;

 • переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;

 • один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;

 • один переносний радіоприймач;

 • стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;

 • один переносний телевізор;

 • переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не більше трьох штук;

 • одна переносна друкарська машина;

 • калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;

 • індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;

 • звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей – у кількості не більше однієї штуки;

 • одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи – у кількості не більше однієї штуки;

 • лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;

 • годинники у кількості не більше двох штук;

 • 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;

 • спортивне спорядження – велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;

 • спеціальне дитяче харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію або інше захворювання, що потребує спеціального харчування, яке не виробляється (не реалізується) в Україні, що переміщується (пересилається) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;

 • інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких визначаються законами України.

(Статті 4, 369-370 Митного Кодексу України)

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Проходження митного контролю передбачає здійснення вам и усного або письмового декларування товари, які ви переміщуєте у ручній поклажі або супроводжуваному багажі. Для зручності пасажирів у пунктах пропуску запроваджені зелений та червоний коридори. Ви маєте право самостійно обирати:

 З елений коридор, якщо переміщуєте :

 • особисті речі: два мобільних телефони, одна відеокамера, один фотоапарат, два переносних персональних комп’ютера; спортивне спорядження; особисті прикраси, які були у користуванні; одяг, взуття, призначені виключно для власного користування; 500 мл туалетної води або 100 мл парфумів, інші речі для особистого користування;

 • товари, загальна вартість яких не перевищує 1000 євро для авіаційних та 500 євро/50 кг для інших пунктів пропуску;

 • готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка не перевищує 10 тис євро;

 • алкогольні напої: горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі та ін.) у кількості 1 л, вино – 2 л, пиво – 5 л.;

 • тютюнові вироби – 200 цигарок або 50 сигар чи 250 гр. тютюну, або 250 гр. цих виробів;

 • продукти харчування для власного споживання на суму, яка не перевищує 200 євро:

  • в упаковці виробника (призначені для роздрібної торгівлі) – одна упаковка або загальною масою не більше ніж 2 кг кожного найменування;

  • без упаковки – до 2 кг кожного найменування;

  • неподільний продукт готовий до безпосереднього споживання – 1 шт. кожного найменування;

 • лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу (крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини) або що не перевищує зазначену в рецепті (наявному в особи), виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та\або закладу охорони здоров’я.

Проходження митного контролю по зеленому коридору звільняє громадян від заповнення митної декларації.

Норми переміщення товарів, готівки, тютюну, продуктів харчування та алкогольних напоїв зеленим коридором діють один раз на 24 години.

Пам’ятайте: обравши зелений коридор, ви підтверджуєте відсутність у вас будь-яких товарів, які підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню, і які заборонені або обмежені до переміщення через митний кордон України.

Червоний коридор, якщо переміщуєте:

 • товари:

  • на пропуск яких потрібні дозвільні документи;

  • культурні цінності;

  • цінні папери, банківські метали;

  • лікарські засоби із вмістом наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів;

  • інші, визначені законами України;

 • товари, загальна вартість яких перевищує 1000 євро для авіаційних та 500 євро/50 кг для інших пунктів пропуску та ввозяться частіше одного разу протягом однієї доби.

 • готівкову валюту України або іноземну, у сумі, яка перевищує 10 тис євро в еквіваленті на одну особу)

 • домашніх тварин за наявності оригіналів міжнародних ветеринарних сертифікатів країни, з яких походять ці тварини.

Проходження червоного коридору передбачає заповнення громадянами митної декларації, а у в разі наявності товарів, які перевищують встановлені норми – і сплату податків.

При цьому, якщо ви ввозите товари:

 • загальна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та ввозяться частіше одного разу протягом однієї доби або загальна митна вартість яких від 1 000 до 10 000 євро, такі товари оподатковуються ввізним митому у розмірі 10% митної вартості, податком на додану вартість.

 • загальна митна вартість яких перевищує 10 000 євро, такі товари оподатковуються ввізним митом за повними ставками згідно з митним тарифом України, податком на додану вартість.

Податки нараховуються із розрахунку вартості товарів, для чого вам слід пред’явити митнику товарні чеки, ярлики та інші наявні документи. Якщо такі документи у вас відсутні, митники будуть визначати митну вартість товарів на підставі цін на ідентичні або подібні товари.

Пам’ятайте, що у митній декларації ви повинні зазначати точні відомості про наявні у вас товари, їхню кількість та найменування.

Пам’ятайте, обравши червоний коридор ви зобов’язані письмово задекларувати товари, подати дозвільні документи і сплатити необхідні митні платежі.

Права та обов’язки пасажирів, що проходять митний контроль, та митників

Пасажир   під час проходження митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон має право:

 • отримати роз’яснення стосовно правил переміщення товарів через митний кордон України;

 • обрати усну чи письмову форму декларування, також необхідну смугу руху для проходження митного контролю;

 • бути присутнім під час здійснення огляду товарів, що йому належать;

 • на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку митників.

Зобов’язаний:

 • пред’явити на вимогу митника товари для контролю та оформлення та надати всю необхідну інформацію і документи;

 • задекларувати товари, в тому числі на вимогу митника заповнити митну декларацію;

 • сплатити податки і збори у випадках, передбачених законом.

Митник   під час проходження митного контролю має право:

 • отримувати від громадян документи на право переміщення через митний кордон України товарів, валютних цінностей;

 • проводити огляд товарів, які переміщуються громадянами;

 • у виключних випадках проводити особистий огляд громадян;

 • вимагати від громадян заповнити митну декларацію;

 • відмовити у пропуску чи митному оформленні товарів, що переміщуються громадянами;

 • визначати митну вартість товарів за відсутності у громадянина документів, які підтверджують їхню вартість.

Зобов’язаний:

 • Виявляти високий рівень культури, професіоналізм та витримку, не допускати проявів порушення службової дисципліни, грубого та нетактовного ставлення до громадян;

 • надавати громадянам в межах компетенції роз’яснення щодо порядку переміщення товарів через митний кордон України;

 • контролювати належне заповнення декларацій, нарахування податків;

 • видавати громадянам письмові повідомлення про причини відмови в пропуску чи митному оформленні товарів.

 

Форми митних декларацій

Форма митної декларації

Можна прискорити проходження митних формальностей у пункті пропуску через державний кордон України, якщо заповнити та роздрукувати Пасажирську декларацію завчасно

Пасажирська декларація – це митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності. Пасажирська декларація застосовується в усіх випадках, коли Митним кодексом України передбачено, що здійснюється „ письмове декларуванню в порядку, встановленому для громадян 

Пасажирська декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митниці в разі заповнення декларації, форма якої відрізняється від установленої.

Подача декларації

Перед заповненням Пасажирської декларації доцільно ознайомитись з Порядком заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, затвердженим  наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 614.

Пасажирська декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митного органу в разі:

 • заповнення декларації з порушенням вимог Порядку;

 • заповнення декларації олівцем;

 • заповнення декларації з виправленнями та/або підчищеннями.

Бланки декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей

Українською мовою

In English

In Russian

In Slovak

In Romanian

In Hungarian

Декларування валютних цінностей (пам'ятка)


Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа