Громадська рада

ПОВІДОМЛЕННЯ

Державна митна служба України анонсує створення ініціативної групи для формування складу Громадської ради при Держмитслужбі, згідно виконання вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами).

У разі виявлення бажання долучитися до роботи зазначеної ініціативної групи просимо до 17 год. 00 хв. 09.07.2020р. направити відповідну інформацію про кандидатури представників інститутів громадянського суспільства до складу ініціативної групи на електронну адресу: press@customs.gov.ua з обов’язковим її підтвердженням офіційним листом на адресу Державної митної служби України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г) (штамп поштового відправлення повинен бути не пізніше 09.07.2020р.) (рекомендована форма звернення додається).

 Телефони для довідок: 481-20-72

Рекомендована форма звернення інституту громадянського суспільства для надання кандидатури до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Держмитслужбі 

Rekomendovana_forma_zvernennya

Що таке Громадська рада?

Відповідно до Постанови КМ України від 3 листопада 2010 р. № 996 при Державній митній службі України, як і при інших ЦОВВ, має функціонувати Громадська рада, що є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, що утворюється для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства.

Наразі, Громадська рада при Державній митній службі України знаходиться в процесі створення.
Незабаром на цій сторінці з'являться повідомлення про формування складу ініціативної групи та подальші кроки, а також усі обов'язкові для оприлюднення на порталі Держмитслужби документи.

Для чого вона створюється?

Основними завданнями Громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

 • сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Чим займається Громадська рада?

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена (далі — орган), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

 • готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

 • подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

 • проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

 • здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидії корупції;

 • збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

 • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

 • готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.