запобігання та протидія корупції

Запобігання та протидія корупції

    У структурі центрального апарату Держмитслужби утворено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції – Відділ у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції.

Публічне громадське обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2020 – 2022 роки

13.11.2020 

З метою забезпечення дотримання принципів прозорості і доступності,  вивчення та врахування громадської думки, відповідно до вимог рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 (зі змінами), та Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                       03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами), проводиться громадське обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2020 – 2022 роки.

Для обговорення запрошуємо представників громадськості та експертів з питань запобігання корупції, зокрема в митних органах, представників закладів освіти та наукових установ, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та представників бізнес-спільноти.

З проєктом Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2020 – 2022 роки» можна ознайомитись за посиланням.

Письмові пропозиції та зауваження просимо надсилати до 28 листопада 2020 року на електронну адресу: anticorruption@customs.gov.ua або на поштову адресу: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, Державна митна служба України, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.

У разі затвердження Антикорупційна програма Державної митної служби України на 2020 – 2022 роки» не поширюватиметься на соціальні групи населення та заінтересовані сторони.

Можливі наслідки проведення в життя рішень для різних соціальних груп населення та заінтересованих осіб відсутні.

Результати публічного громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному вебпорталі Держмитслужби у тижневий строк після прийняття рішення за результатами обговорення.

Повідомити щодо можливих корупційних правопорушень

    Повідомити щодо можливих фактів вчинення посадовими особами органів Державної митної служби України корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень можна заповнивши формуабо за спеціальним номером телефону (044) 481-20-97

Основні завдання відділу
 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства;

 • надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

 • участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

 • здійснення контролю за дотриманням працівниками Держмитслужби правил етичної поведінки державних службовців.

 

Куди звертатись щодо правопорушень

З повідомленнями про вчинення працівниками Держмитслужби корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, або інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» з питань 

 • використання своїх службових повноважень або свого становища та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

 • обмеження щодо одержання подарунків;

 • обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

 • обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

 • обмеження спільної роботи близьких осіб;

 • конфлікт інтересів;

 • порушення етичних норм поведінки;

 • порушення вимог фінансового контролю;

 • незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень.

Звертатись на anticorruption@customs.gov.ua, номер телефону 15-48


Діяльність Відділу

Антикорупційна діяльність  

 • Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Держмитслужби протягом 2020 року в межах компетенції, визначеної антикорупційним законодавством та положенням про структурний підрозділ Держмитслужби розглянуто, із залученням територіальних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції 86 повідомлень щодо можливих корупційних дій співробітників Держмитслужби та її територіальних органів, 8 з яких – внесених викривачами. 

  За результатами розгляду таких повідомлень ініційовано проведення 10-ти внутрішніх перевірок, застосовано 2 заходи дисциплінарного впливу та 1 захід матеріального впливу. Також проведено 12 індивідуальних та 11 загальних профілактичних заходів.

  Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Держмитслужби, із залученням територіальних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, систематично здійснюється перевірка можливої наявності потенційного або реального конфлікту інтересів, а також щодо наявності близьких осіб, які працюють в Держмитслужбі та її територіальних органах. 

  Так, за результатами здійснення контролю за дотриманням вимог статей 27 та 28 Закону України «Про запобігання корупції» підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держмитслужби протягом 2020 року вжито заходів щодо врегулювання 262-х конфліктів інтересів.

  Також систематично здійснюється перевірка випадків неподання чи несвоєчасного подання електронних декларацій суб'єктами декларування перед та після звільнення. Підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції встановлено 34 факти, повідомлення щодо яких направлені до Національного агентства з питань запобігання корупції.


  Відділом розроблено Правила етичної поведінки в Державній митній службі України, які затверджено наказом Державної митної служби України від 15.12.2020 № 577, а також наказом Держмитслужби від 15.12.2020 № 576 запроваджено систему опитування щодо рівня сприйняття корупції в митних органах.

Антикорупційне законодавство України  

    - Конституція України

    - Закон України «Про запобігання корупції»

    - Закон України «Про державну службу»

    - Постанова КМУ від 04.09.2103 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції:

    - від 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»;

    - від 13.02.2020 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»;

    - від 10.06.2016 № 3 «Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування»;

    - від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»;

    - від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»;

    - від 29.09.2017 № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»;

    - від 21.12.2018 № 3207 «Про затвердження Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів»;

    - від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;

    - від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»;

    - від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження»;

    - від 08.07.2017 № 286 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».

Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та виявлення корупції

(розміщуються повідомлення про проведення міжнародних зустрічей з питань міжнародної взаємодії у сфері запобігання та виявлення корупції)

Антикорупційна програма Держмитслужби

(розміщуються всі інформаційні матеріали пов’язані з підготовкою та розробкою антикорупційної програми)

Офіційна скринька відділу: anticorruption@customs.gov.ua